MAKLUMAT TIDAK MUDIK DAN TIDAK PIKNIK TAHUN 2020 DALAM KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONAVIRUS DISESASE 19 (COVOD-19) DI JAWA BARAT